Rozmiar: 1255 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 641 bajtów Rozmiar: 1628 bajtów Rozmiar: 640 bajtów Rozmiar: 752 bajtów
SZKOLENIA


1.AUTYZM

· przegląd koncepcji etiologicznych zaburzeń ze spektrum autyzmu
· charakterystyka dziecka z autyzmem
· typologia osób z autyzmem
· zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
· diagnoza autyzmu i planowanie pracy terapeutycznej

- czas trwania szkolenia – 15 godzin (2 dni)
- koszt szkolenia – 150 zł.

2. METODY PRACY Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU

· terapia niedyrektywna
· terapia zaburzeń sensorycznych
· terapia behawioralna
· program TEACCH
· alternatywne metody komunikacji
· skuteczność wczesnej interwencji

- czas trwania szkolenia – 15 godzin (2 dni)
- koszt szkolenia – 150 zł.

3. STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI

· rodzaje trudnych zachowań
· przyczyny trudnych zachowań
· identyfikacja problemu
· zasady pomocne przy redukowaniu zachowań niepożądanych
· metody redukowania zachowań niepożądanych (wykład + warsztaty)

- czas trwania szkolenia – 15 godzin (2 dni)
- koszt szkolenia – 150 zł.

4.JAK PRACOWAĆ Z RODZINĄ DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

· przekazywanie diagnozy rodzicom, modele pracy z rodziną
· fazy akceptacji niepełnosprawności dziecka
· zawieranie kontraktu
· podstawowe zasady pracy z rodziną
· rola terapeuty
· problemy rodzeństwa dziecka z autyzmem
· kształcenie dziecka ze spektrum autyzmu
· świadczenia, uprawnienia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego rodziny

- czas trwania szkolenia – 15 godzin (2 dni)
- koszt szkolenia – 150 zł.

5. PLANY AKTYWNOŚCI

· zasady wprowadzania pierwszego planu aktywności
· rodzaje planów aktywności
· plany aktywności jako sposób na zwiększenie stopnia samodzielności dziecka

- czas trwania szkolenia – 6 godzin
- koszt – 70 zł

Copyright 2008 by GIGA-PROFIT All rights reserved.