Szkolenie

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na warsztaty z zakresu edukacji seksualnej:

Nie wierzę w bociana…

„Człowiek rodzi się seksualny i seksualny umiera”

 

Adresaci: rodzice i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele:

  • Poznanie podstawowych informacji z zakresu rozwoju psychoseksualnego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Procesy wczesnodziecięcego rozwoju psychoeseksualnego
  • 3 odkrycia seksualne
  • Masturbacja dziecięca: rodzaje, motywy
  • Rodzaje tabu seksualnego
  • Poznanie sposobów reagowania w sytuacji masturbacji dziecięcej wynikającej z innych motywów niż potrzeba przyjemności
  • Zidentyfikowanie tabu seksualnego funkcjonujących w rodzinach uczestników zajęć
  • Poznanie własnych barier, które mogą utrudniać rozmowę na tematy związane z seksualnością z własnym  dzieckiem
  • Zapoznanie uczestników z literaturą dla dzieci dotyczącą tematyki seksualności

.

Prowadzący: mgr Izabela Suchta- pedagog zdrowia, socjoterapeuta, edukator seksualny

Termin: 26.02.2016, godz. 16-18.30

Koszt:      50 zł/ osoba

Zapisy i pytania: izabela.suchta@op.pl;  

 

Terminarz szkoleń na rok 2016

Warsztaty: „Nie wierzę w bociana…Seksualność wieku dziecięcego” 26.02.2016 

 

Warsztaty: Seksualność dziecka z autyzmem 29.01.2016 

 

Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna dziecka w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R 13.02.2015 

 

Szkolenie: Zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu 12.03.2015 

 

Szkolenie: „Autyzm - zobaczyć, usłyszeć, poczuć… Praktyczne spojrzenie na temat przyczyn, objawów, diagnozy osób ze spektrum autystycznego”. 15.04.2015